1. 1.
  Ocak 05/12/2008 05/01/2009 Kasım 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/12/2008 05/01/2009 Kasım 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/01/2009 07/01/2009 Aralık 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/01/2009 12/01/2009 16-31 Aralık 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 12/01/2009 16-31 Aralık 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Özel iletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara ilişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Alkollü içeceklere ilişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine ilişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına ilişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle ilgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait ilan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere ilişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 23/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2009 23/01/2009 Ekim - Kasım - Aralık 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2009 23/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2009 23/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/01/2009 23/01/2009 Ekim- Kasım- Aralık 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2009 26/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Ekim - Kasım - Aralık 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/01/2009 26/01/2009 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  16/01/2009 26/01/2009 1-15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Ekim - Kasım - Aralık 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı\'nın Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Ekim- Kasım- Aralık 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/01/2009 31/01/2009 2008 Yılında Kullanılan Defterlerin 2009 Yılında da Kullanılmak istenmesi Halinde Yasal Defterlere ilişkin Ara Tasdik
  01/01/2009 31/01/2009 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2008 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
  01/01/2009 02/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 Yıllık Harçların Ödenmesi
  01/01/2009 02/02/2009 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 SSK (Aralık 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2009 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/01/2009 05/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu ( Form Ba)
  05/01/2009 05/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  2 ... ngark
 2. 2.
  (bkz: yok artık lebron james)
  -1 ... yendik mi lan
 3. 3.
  standart takvimleri düşünecek olursak, bunu vergi takvimine göre uyarlayabiliriz aslında...
  hani ilçelerde reklam veren iş yerleri ve sahiplerinin takvimlerde vesikalık bir resim ile çıkması gibi düşünün.
  ya da aylara ait uygun resimler ile pekiştirmemiz istenen takvimler gibi.

  yılın ilk ayı için, "Peşin satan, Veresiye satan" resminin ocak ayına iliştirilmesini önerebilirim.
  Peşin satan vatandaşın vergisini ödediği, yılın ilk ayına iyi başladığını gösterebilir.
  Veresiye satanın ise, vergi borçlarını ödemediği, kasasında parasının kalmadığı ve daha yılın ilk ayından çok büyük bir sıkıntıya girdiği mesajı verilebilir.
  ... iceri terligi
 4. 4.
  çekimleri ünlü modacı andrade malayani tarafından devlet dairelerinde gerçekleştirilen takvimde ünlü isimler de yer aldı. emektar veznedar kamil bey'in yanı sıra şükriye hanım'da çekim sırasında rahat ve sempatik tavırları ile herkesin takdirini kazandı.
  2 -1 ... kartal penchesi
 5. 5.
  2009 pirelli takviminden daha önemli olan takvimdir.
  1 ... aydede