1. 1.
    bu parmak tutmuş , bu temizlemiş , bu pişirmiş , bu yemiş cümlesinin sonunda yer alan tümce.çocuklara söylenirdi.*
    1 ... ulubilgekisi