1. 1.
    insanı yalnızlığa iter.

    Kendisine cirkin şansı dilediğim erkektir.
    -2 ... the rus