1. 1.
    teba-yı sadıkan(sadık halk) idi ermeniler… gerçekten yüzlerce yıl bizimle uyum içerisinde yaşamışlardı. batıdaki milliyetçilik hareketleri, batıdan gelen misyonerler, ermeni halkını kışkırtarak Osmanlı devletinin en zayıf zamanında onların ayaklanmasına sebep oldular. ermeni gençlerinden iki yüz bin kadarı bizimle savaşmak üzere rus ordusuna katıldı. Osmanlı devleti içerisinde kurulan ermeni çeteleri katliamlar yapmaya başladı. şüphesiz ki bu bütün Ermenileri kapsamıyordu. ama iki millet arasında savaşın başlaması için yeterliydi.
    ve arkasından tehcir, hamidiye alayları... etki tepki meselesi...
    ama bu iki milletin düşman olmasını gerektirmiyor. iki komşu millet... bizlerin savaşması olsa olsa başkalarının işine gelebilir...
    1 -1 ... deli hasim