1. 1.
    Vietnam ve Laos'ta yaşayan yerli etnik grup.

    popülasyonu 570 civarındadır. 2009 nüfus sayımına göre 376'sı Vietnam'da yaşamaktadır. Avcı ve toplayıcı bir halk olan ve temel geçim kaynakları arasında tarım, sığır yetiştiriciliği, ve dokumacılık yer alan O du’ların Khmu adında kendilerine ait bir dili de bulunur.
    1 ... dore guido orefice