1. 1.
  Geldi göç eyledi avşar elleri türküsünü getirdi aklıma.
  ...
  #25927452 :)
 2. 2.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/709001/ +
  1 ...
  #25927466 :)
 3. 3.
  dinine bayrağına sonsuz saygı duyarlar.
  vatan hainlerinin gözlerini oyarlar.

  çepni.
  ...
  #25927497 :)
 4. 4.
  tokatta igdir boyu yerlesmistir.
  ...
  #25927623 :)
 5. 5.
  Konya antalya bayindir ve bayat.
  ...
  #25927659 :)
 6. 6.
  Genelde kısa olurlar.
  1 ...
  #25927699 :)
 7. 7.
  Anadolu'da hem kayı, avşar, kınık, bayındır gibi boy adlarıyla hem de dulkadirli, bozulus, karamanoğlu gibi isimlerle de anılırlar. Misal dulkadirli türkmeni olan ben kendimi dulkadirlilerin ezici çoğunluğu gibi bayat sanıyordum. Fakat aşiret isimlerimizin avşar asıllı dulkadirliler içinde olduğunu görünce avşar olduğumu anlamıştım.
  -1 ...
  #25927705 :)
 8. 8.
  şu an 178 im kardeşlerim. kesin olarak da eczanede ölçüleceğim yarın. hedef 1.82 boylarını zapt etmek. selam olsun asenaya, devam etsin kıvırtmaya.
  -3 ...
  #25927718 :)
 9. 9.
  Adını sevdiğim avşar begleri. Zamanla Apsar > Afşar > Avşar olarak değişmiştir.
  -1 ...
  #25927778 :)
 10. 10.
  bir (bkz: eymür) olarak ;

  size selam, size selam
  size selam getirmişem.
  ...
  #25927794 :)
 11. 11.
  bayat boyu ülkenin her yerinde vardır. hatta azerbaycan ın güney kesimlerinde suriye ile sınır bölgelerimize kadar çok fazla nüfusu vardır. malesef bir çoğu asimile olmuş boylarından bi haberdir.
  ...
  #25927812 :)
 12. 12.
  bozoklar>günhan(kayı, bayat, alkaevli, karaevli).simgeleri bozkurt.
  bozoklar>ayhan(yazır, döğer, dodurga, yaparlı).simgeleri kartal.
  bozoklar>yıldızhan(afşar, begdili, kızık, karkın).simgeleri tilki.
  üçoklar>gökhan(bayındır, çepni, çavuldur, peçenekler).simgeleri bozkurt.
  üçoklar>dağhan(salur, ulayundluğ, eymür, yüreğir).simgeleri kılıç.
  üçoklar>denizhan(iğdir, büğdüz, yıva, kınık).simgeleri doğan.
  2 ...
  #25927935 :)
 13. 13.
  Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han’ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. işte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana getirmiştir. Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, bu 24 boya dayanmaktadır.

  Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

  1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları:

  a) Kayıg/Kayı-Han

  b) Bayat

  c) Alka-Bölük/Alka-Evli

  d) Kara-Bölük/Kara-Evli

  2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları:

  a) Yazgur/Yazır

  b) Tokar/Töker/Döğer

  c) Totırka/Dodurga/Dödürge

  d) Yaparlı

  3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları:

  a) Avşar/Afşar

  b) Kızık

  c) Beğdili

  d) Karkın/Kargın

  Üç-Oklar: iç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

  1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları:

  a) Bayundur/Bayındır

  b) Beçene/Beçenek/Peçenek

  c) Çavuldur/Çavındır

  d) Çepni


  2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları:

  a) Salgur/Salur

  b) Eymür/Imır/imir

  c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu

  d) Yüregir/Üregir

  3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları:

  a) Iğdır/Yiğdir/iğdir

  b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz

  c) Yıva/Iva

  d) Kınık

  ***

  Oğuz Boyları Araştırmaları - Ahmet Bilal Ercilasun

  Oğuz Boyları Araştırmaları - Kaşgarlı Mahmut
  ***

  Oğuzlarla ilgili diğer bilgiler: Oğuzlar, Oğuz Boyu Bugün; Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, iran, Irak ve Türkmenistan’da yaşayan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara, Türkmenler de denir.

  Oğuz kelimesinin türeyişiyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Kelimenin boy, kabile mânâsına gelen “Ok” ve çokluk eki olan “z”nin birleşmesinden “Ok-uz” (oklar, koylar) anlamında olduğu ileri sürüldüğü gibi, oyrat (haşarı, yaramaz) kelimesinin eş anlamlısı olduğunu iddiâ edenler de vardır. Ancak kelime, Anadolu ağızlarında “halim selim, ağırbaşlı” mânâlarına da kullanılmaktadır. Arap kaynaklarında ise “guz” veya “uz” şeklinde geçmektedir.

  ilk zamanlar Üçok ve Bozok adlarıyla iki ana kola ayrılmış olan Oğuzlar, daha sonraki devirlerde, Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz adlarında boylara da ayrıldılar. Oğuzlar, yirmi dört boydan meydana gelmişti. Bunlardan on ikisi Bozok, on ikisi Üçok koluna bağlıydı. Tarihçiler, hazırladıkları cetvellerde Oğuz boylarının adlarını, sembollerini ve ongunlarını (armalarını) göstermişlerdir. Buna göre, Bozoklar; Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık, Kargın; Üçoklar ise; Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur, Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, iğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarına ayrılmışlardı. Bugün Türkiye’de yirmi dört Oğuz boyuna ait işaret ve yer adlarına çok rastlanmaktadır.

  Oğuz adına ilk defa Yenisey Kitabelerinde rastlanmaktadır. Barlık Irmağı yöresinde bulunan bu kitabelerde; “Altı Oğuz budunda” sözü yer almaktadır. Öz Yiğen Alp Turan adlı bir beye ait olan bu kitabelerin yazıldığı devirde, Oğuzlar, Göktürkler’in hakimiyeti altında altı boy hâlinde Barlık Irmağı kıyılarında yaşamakta idiler.
  2 ...
  #27193810 :)
 14. 14.
  Türk kitleleri içinde gelmiş geçmiş en iyi kitle oğuzlardır. Oğuzlar olmasa bugün Türk Dünyası hamisiz olabilirdi. bende bir Oğuz Türkmeni olarak her zaman garip bir gurur duyarım bu zümreye dahil olduğum için.
  3 ...
  #30894519 :)
 15. 15.
  24 boy'dan müteşekkildir. kayı ile avşar başı çeker.
  1 ...
  #30894531 :)
 16. 16.
  Şu anda tüklerin soyunun çok büyük bir kısmı oğuz soyundan gelmektedir.
  1 ...
  #30894621 :)
 17. 17.
  Anadolu'nun dört bir köşesine türk töresini getiren 24 boydur. Oğuz'un töresi duymak isteyene çok şey anlatır.
  1 ...
  #30894662 :)
 18. 18.
  Vatanına düşkün boylar. Çok eskilere gider bunlar. Evet.
  1 ...
  #33025166 :)
 19. 19.
  Hunların atası olan boylar.
  2 ...
  #33054572 :)
 20. 20.
  Çok değerli bir dostum oğuz boyları isimlerini kitap karakterlerinde kullanmayı düşünüyor. Ben de destekçisiyim efendim.
  2 -1 ...
  #33054611 :)
 21. 21.
  Bende şahsen Oğuz boylarından Eymür boyu'nun bir ferdiyim.
  ...
  #33054681 :)
 22. 22.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/1140166/ +
  7 ...
  #33567920 :)
 23. 23.
  Neden eksilediniz oğlum adamı çekik gözlü değil dedi diye mi

  Bayat boyu mavi gözlüdür

  Kayı ve kınık çekik gözlü

  Peçenekler yeşil gözlü ve gür sakallı

  Beydir ve Yazır da iranlılara benzer

  Kınık ve yıva bağdem gözlü

  Neden şimdi Türkiye de oğuz yok mu diyeceksiniz amına koyim bizi asyada arıyorlar yediniz mi oğlum bizi Anadolu'da.
  5 -1 ...
  #33568065 :)
 24. 24.
  Mongoloid olan hiçbir türk halkı yoktur sonradan karışanlar hariç

  Kaşgar da yaşayan Uygurlar bile kızıl saçlı yeşil gözlü.
  5 -2 ...
  #33568118 :)
 25. 25.
  çepni ve kayı (bir kısmı) boyunda mongoloid'lik %55-60 kadar baskındır.

  avşarlar genellikle iranlılara benzeseler de; iran'daki esmer türkmenlere daha çok benzerler. özellikle avşar yörükleri, sarışın ve mavi veya yeşil gözlüdür.

  peçenekler genellikle; sarışın, orta boylu, beyaz tenli ve mavi gözlüdür. muhacirler'in bazıları peçenek türklerinin soyundan gelirler.

  şimdilik bildiklerim bu kadar.
  1 ...
  #34166136 :)

kapat