1. 1.
    örnek bir davranıştır. Putperest arap isimlerini protesto etmek için ben de koymayı düşünüyorum bu büyük türk hakanının ismini.
    1 ... has kemalist