1. 1.
  kurucu elitlerin sığ dünya algısı günümüz kemalistlerinde de beden bulmuştur. kendini 19.yy'a hapsetmesiyle başlar ve kemalizmin sahiplerinin kıt akıllarıyla bu ülke insanını sırtından vurmasıyla hikayeyi tamamlar. kemalizm batının modernite projesi gibi kökünü sekülerlik iddiasında bulunup kendi çarklarını hareket ettirecek gücü yine kendi dinamiklerinden sağlayabilecek entelektüellerden ve kurumlardan alan henüz tamamlanmamış bir düşünce olmayı bile başaramamıştır. düşünce olmayı bırakın, kemalizm batılılaşmaya talip olduğu halde ortaya çıktığı dönemde kemalist olmaya talipli bile çıkmamıştır. kemalizm, moğolların bağdat'a girmesi gibidir. suçlu kemalistler değil müslümanlardır.

  sığ düşüncelerine gelirsek bu kurucu elit değil sınırlarını bile bilmedikleri imparatorluğu yönetmek bir düzine japon balığını kavanozda besleyecek yeteneğe bile sahip değildi. türk olmak onların en büyük paydasıydı keza başka bir baheneleri yoktu... işte islam'a alternatif buldukları bu paydada tüm ülkeyi eritmek istediler.

  türklüğe ait ne bir kurum ne bir kültür ne bir gelenek vardı, önce ona bir tarih icat ettiler.sonrasında sahte kahramanlar, marşlar, savaşlar, destanlar, hikayeler... yazılı kültür kısmı bu hareketle kalmadı, alfabe, harf, ölçü, kılık-kıyafet... kemalizm iliklere kadar işlemek istiyordu! karşısındaki her hareket onun için düşmandı sağcısı, solcusu hep problem oldu halk? halk zaten düşmandı...

  2012 yılında 19.yy'da anlama özürlü sonradan görme albaylar ve dönmeler cuntasının hayaliyle sınırlı bu ülke onlar için daima gericidir, örümcek beyinlidir, aptaldır. keza osmanlı'da arapça vardır okuma yazma zordu cumhuriyet geldi latin alfabesini getirdi ama bu tuğla kafalıların torunlarının %95'i okuma yazma bildiği halde halen okuma oranının %3'ü geçmediğini göremeyecek kadar cahildir hatta bu %3 okuma oranına onlar da dahildir.

  son okudukları fikriyat bindikleri otobüsün levhası ve kullandıkları cep telefonunun kullanma kılavuzundan mütevellid olunca dedelerinin masallarındaki dünya onlar için yaşanamaz bir hale gelmiştir. bir atatürkçüyle tartışmanın en zor yanı muhakkak bir islami kuruma, kişiye, geleneğe de bok atmanız gerekliliğidir. atatürk'ü eleştirmek vatanseverlerin işidir sen bok atıyorsan önce kendi dinine söv sonra benimkini eleştir, işte bir atatürkçünün düşünce dünyası üç beş bahaneden ibarettir.

  -din bizi geri bıraktı hede hödö
  -arap harfleri mi ığğğğ!
  -ilerliyoruz bunlar bizi geriletiyor
  -biz aydınlığız bunlar karanlık
  -halka inmek gerek
  -ulu önder böyle dedi...

  bir kemalistin bunun dışına çıkıp modernite, pozitivizm, nesnellik eleştirisi yapabilmesi mümkün değildir. okumanın yanında beyinde ağır kemalizm kaynaklı ağır tahribat vardır. foucault, gadamer, heidegger, hegel, derrida bunlar için tommy hilfiger'den pek farklı değildir. aç bir oku öküz neymiş post modernite, modernizm, çok kültürlülük, insan hakları, din ve toplum ilişkisi, gelenek, kimlik, uluslararası ilişkiler yok efendi yok öküz bildiğin... mitinge git bayrak salla, orduyu göreve çağır, git mezar taşına şikayet dilekçesi ver işte dünya görüşü bu kadar! pkklılar bile sizden daha okur yazar dağdaki eşkiyadan bile kitap çıkıyor, siz mitinglere karı kız kaldırırım diye katılıyorsunuz tuğla kafalı elitistler!

  adam kemalizmle son noktayı koymuş metafiziğin babasını yapıyor, ne eleştrisi var ne yorumu halen gelmiş diyor bizimki modern bilimsel bir düşünce sistemi... be güzel insan bizimkini allah gönderdi tartışılamaz dediğimizde dogma oluyorda sizinkini 5816 koruyunca tartışılamaz olduğunda neden dogma olmuyor?
  -2 ... kotucenk