1. 1.
    Geneli tipsiz olan erkeklerdir. Evet.
    #36072560 :)
  2. 2.
    kürttür.
    #36072574 :)