1. 1.
    kim olduğu merak edilen değil, herkes tarafından bilinendir.
    ... black pearl