1. 1.
  *1936'da ilk Türk uçağını yaptı. *ilk muhalefet partisini kurdu. *Ankara nın doğusuna ilk demiryolunu yaptı. *ilk yerli paraşütü yaptı. *1922 de ilk Türk sigara kağıdını üretti. *Bursa da Sümerbank ın Merinos fabrikasını kurdu. *istanbul boğazı na özel köprü yaptırmayı projelendirdi. *ilk şehir ve köy planlarını hazırladı. *1942 de Keban a baraj yapılmalı dedi. *Karabük te Demir ve Çelik fabrikasını kurdu. *izmit te Selüloz fabrikasını kurdu. *Sivas ta Çimento fabrikalarını kurdu. *istanbul daki büyük hal binasını yaptı.

  1936 yılında havacılık sanayicinin ilk temellerini atmaya başladı. ilk iş olarak 10 yıllık devreyi kapsayan bir plan-program hazırlattı. Bu program gereği, Beşiktaş Barbaros Hayrettin iskelesinin yanında Tayyare Etüt Atölyesini kurdu. Bu tayyare atölyesi kısa bir sürede dev bir fabrika haline geldi. Yeşilköy de Elmas Pasa Çiftliğini tayyare meydani yapmak için satın aldı. 1000 X 13000 metre boyutlarında düz bir tayyare alanı yaptırdı. Bunun bir örneği de o sıralar Avrupa nın en modern havaalanı olan Amsterdam da vardı. 1937-1938 yılı içinde Türk Hava Kurumu 10 okul uçağı ve 65 planör siparişinde bulundu. istanbul fabrikalarında yapılan ilk yerli Türk uçağı, 1941 yılı ağustosunda Nuri Bey in doğduğu yer olan Divriği ye uçarak gidip gelmişti. Halkı da heyecanlandıran bu tur gösterilerin yararlı olduğunu düşünen Nuri Bey, Eylül ayında 12 uçaklık bir filoyu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Elazığ ve Malatya rotasında uçurarak halka kendi tayyarelerimizle göklerimizi kendimizin koruyabileceğini göstermek ve onlara inanç vermek istemiştir. Nu.D.38 tipi yolcu uçağı, tamamen Türk mühendis ve isçilerinin ortaya çıkardıkları Türk tipi bir uçaktır. 6 kişilik yolcu uçağının çift pilot kumandası bulunmaktadır. Saatte 325 kilometre hız yapabilmekte ve 1000 km uçabilmektedir. Türk Hava Kurumu, Nuri Demirag'in fabrikalarına sipariş vermiş olduğu bu uçakları almaktan vazgeçmiştir...*

  http://www.nuridemirag.com/

  ek bilgi: üretilen uçaklar daha sonra nedense türk hava kurumu tarafından satın alınmamaıştır, bunu üzerine nuri bey gök okulu adını verdiği bir pilot okulu açmıştır.
  14 ... tfcvbg
 2. 2.
  ilk muhalefet partisini kuran kişi
  1 ... paradigma
 3. 3.
  şu anda cumhuriyet üniversitesi hocalarımızdan fatih dervişoğlu' nun hakkında bir kitap çıkaracağı türkiye' nin en önemli kişilerinden biridir.kitap ötüken yayınlarından çıkmıştır. kitapta nuri demirağ ile ilgili önemli fotoğraflarıda bulabilirsiniz. ayrıca nuri demirağ sivas doğumludur.
  1 ... silte
 4. 4.
  (bkz: nu d 38)
  1 ... tfcvbg
 5. 5.
  Geçenlerde büyük bir kitap evinde görevliye Cemal Gürsel ile ilgili kitap aradıgımı
  söylediğimde, "Bu adam ne tür yazılar yazar" cevabını almak, beni üzmüş ve hiçbir şey
  söylemeden dışarı çıkmıştım. Böyle bir ortamda doğaldır ki Nuri Demirağ ismi endüstri
  tarihçilerinin dışında kimse tarafından bilinmemektedir. Oysa, Genç Cumhuriyetin önemli bir
  işadamlarından ve sanayicilerindendir. Hatta bir zamanlar Vehbi Koç gibi zengin olmak
  cümlelerinin sarf edilmesi gibi, o dönemde. de kız çocuklarına "Demirağ gibi bir aileye
  gelin gidesin" temennilerinde bulunulurmuş.

  Denilebilir ki, nice zengin işadamları geldi geçti, doğru. Fakat Nuri Demirağ; azmi, sabrı,
  çalışkanlıgı, dürüstlüğü, vizyonu, müteşebbisliği ile bugün ideal diye vasıflandırılan
  yöneticilerde/patronlarda bulunması gereken özelliklere sahip bir isim.

  1884 yılında Sivas Divriği'de dünyaya gelmiş. 1910'larda Beyoğlu varidat müdürü iken 1919
  yılında memuriyetten aynlmıştır. Bütün sermayesi olan 56 sarı lira ya da 252 kagıt lira, o
  zamanki şartlarda da küçük bir sermaye sayılırdı. istanbul'un işgal altında olduğu bir
  dönemde, sıkıntının ve yokluğun acısıın gidermenin; üretmek olduğunu düşünür. Ve cebindeki
  bu parayla sigara kagıdı ticaretine başlar. O zamana kadar sigara kagıdının tekelini elinde
  tutan Rumlar ve Ermeniler'di". Mühürzade Mehmet Nuri'nin "Türk Zaferi" adını verdiği siga
  kağıdı, hem insanlara ümit vaat eden bir girişim olmuş hem de kendisine çok iyi para
  kazandınmştır. Elindeki sermaye ile büyük işlere atılacak derecede kendisini kuvvetli
  görünce, yeni bir karar verir ve der ki (maddi ve manevi varlığımı memleket işlerine
  hasredeceğim.

  "Uçakların fabrikasını yapmaya talibirm"

  Bu arada Cumhuriyet ilan edilmiştir. Demiryolu yapımındaki yabancı tekelini kırmak, hem de
  paramn yurt içinde kalması saglamak isteyen yönetimin ihtiyacı ile Mehmet Nuri'nin hayalleri
  örtüşmektedir.

  Bugün bile, o zamanki yatırıma ulaşamamış olan demiryolu ihalelerine katıldı ve yıllarca en
  çok indirimi yaparak en fazla demiryolu döşeyen işadamı oldu. Bu nedenledir ki soy ismi
  bjzzat Atatürk tqrafından "Demirag" olarak verildi. Demiryolunda ciddi başarılar kazandı.
  O yıllarda devlet bütçesi 200 milyon liradır. Milletin himmetine müracaat edilerek, devrin
  zenginlerinden para toplanarak uçak alınmak istenir. Nuri Demirag'dan da bu amaç için para
  istenir. Nuri Bey "Siz ne diyorsunuz? Benden bu millet için bir şey istiyorsanız, en
  mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet, tayyaresiz yaşayamaz, öyle ise bu yaşama
  vasıtasım başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasım yapmaya
  talibim" der ve hazırlıkiara 'başlar.

  1930'lu yılların ortalarında tamamen kendi imkanlarıyla bir prototip uçak yapar. Gerekli
  destegi görmez.Ancakü mitsizlige düşmeyen Demirag, Beşiktaş'ta bir uçak fabrikası
  kurar.Devletin,THK'nin ihtiyacı olan 24 adet egitim uçagı ve 60 planör ihalesini alarak
  hızla çalışmaya başlar. 1936 yılında "NUD 36" ismiyle 12 adet THK siparişini Iiazır hale
  getirir.

  Ancak uçakları test eden heyet, Nuri Demirağ'ın uçaklarının reddedilmesine karar verir.
  Karara itiraz eder ve mahkemelik olurlar. iki ayn bilirkişi raporlarının olumlu olmasına
  ragmen THK, uçakları almamakta direnir ve Ankara Ticaret Mahkemesi, Demirag'ın aleyhine
  karar verir. Atatürk hayatta degildir ve Türkiye'nin tek siyasi otoritesi, Milli Şef ismet
  inönü'dür.

  Dünya savaşının gölgesinde, savunma sanayi gibi çok önemli bir alanda böylesine güzel bir
  teşebbüsün neticesiz kalması, hatta reddedilmesinin altındaki sebepleri araştırmak,
  tarihçilerin işidir. Bütün çalışmaları ve yatırımları boşa giden Demirağ yılmadan uçaklarını
  kendi okulunda kurdugu yatılı okulda kullanır. Çogu memleketi Divrlgi'den.olmak üzere, çok
  sayıda ögrenciye pilotluk egitimi verir. Bu ögrencilerin bütün masraflarını karşıladıgı
  gibi, ayda 150'şer lira da burs verir. Yeşilköy'deki bu okulun adı "Gök Okulu" idi.
  Kuruldugundan kısa bir süre sonra her biri degerli birerpilot olaıi 9 kişimezun olmuştur.
  Bu pilotları ise daha sonra yüzlerce genç pilot izlemiştir. "Gök Okulu" tam anlamıyla bir
  pilot okulu niteligi kazanmıştı.

  Demirağ'dan ilkler

  Ne gariptir ki THK'nın almadıgı bu uçaklar senelerce uçar ve bir tek kaza dahi olmaz. Milli
  endüstriye o kadar önem verir ki "Milli Kalkınma Partisi"ni kurar. Ancak, başarılı olamaz
  Birçok ilke imza atan bu cumhuriyet döneminin ilk müteşebbisi bugün içinde bu1undugumuz
  sıkıntıdan çıkmak ve özgüven eksikligimizi gidermek için önemli bir isimdir.

  ilk kez, bogaz köprüsü düşüctesi ortaya atarak 'yap-işlet-devret' modelini önermiştir. ilk
  paraşüt imalatım, prefabrik ev imalatını gerçekleştirmiştir. Yabancıların cirit attıgı
  çimento tekelinin kırılmasını saglamış, 1000 km'den fazla demiryolu döşemiştir. izmit'teki
  selüloz fabrikasını kurmuş, 1942'de Keban'a baraj yapılması düşüncesini ortaya atmıştır.
  Hayatım kısaca özetledigim Nuri Demirag, öze11ik1e uçak endüstrisini ülkemizde geliştirmek sevdasında olmuş bu gayreti desteklendigi takdirde ülkemizin kısa zamanda çok . iyi bir konumda. olacagını hep vurgulamıştır.

  ismet inönü'ye mektup

  Ancak, mahkeme kararıyla engellenmesi sonucunda, birçok makama mektuplar yazarak yardım istemiştir. Mareşal Fevzi Çakmak, çalışmalarını takdirle karşılamıştır. Fakat bir türlü ülke gelecegi için hayati öneme sahip uçak sanayiinin gelişmesine yönelik olarak kimseden destek göremez.. Son çare olarak Cumhurbaşkanı ısmet ınönü'ye şu mektubu yazar; ".....göklerine hakim olamayan milletlerin yerlerde sürünecegine, daha dogrusu yerin dibinde çürüyecegine inandıgım.için 3,5 sene evvel bütün personel ve araç gereci öz kaynagımızdan olmak üzere, memleketin ihtiyaçlarına tamamen cevap verecek büyük bir uçak endüstrisi kurmak istedim. Ve bu düşüncemi Mareşal Fevzi Çakmak'a arz ettim ... beni büyük bir aşkla tebrik etti. Bunun üzerine dünyarım en mükemmel tayyare ve teferruatını yapan memleketlere mütehassıslarım1a birçok kereler seyahat ettim. Tetkikat yaptım, yaptırttım. Ecnebi memleketlerde müteaddit kıymetli Türk gençleri ve işçileri okuttum, yetiştirdim ve yetiştirmekteyim. Fabrikarımı sanat mekteplerinden yetişen en kıymetli Türk işçileriyle, en yeni ve modern makinelerle tezyin ederek buna müteallik muhtelif sanati şubelerinde kurslar açmak, bilgilerini ameli, nazari genişletmek suretiyle de elemanlar hazırladım.

  Beşiktaş'ta kurdugum tayyare atölyesiyle Yeşilköy'de yapmakta oldu&Um modern uçu~ meydanı, tamir atölyesi ve hangaraait plan-planlar ve bu maksatla satın alınan 1500 dönümlük arazi ve maden taharri ruhsatnamesi ve su kuvvetlerinden elektrik istihsali için degirmen ve baraj mahalli krokileri ve bu maksada hizmet emeliyle yaptırdıgım 250 mevcutlu'orta mektebe ait fotograflardan bir takımları ektedir.

  Geçenlerde Beşiktaş'taki atölyemin senevi imalat kabiliyetinin tayini istendi. 300 mektep
  veya 150 antrenman yahut 50 avcı tayyaresi yapılabilecegi cevaben bildirildi. Zaman zaman
  takdirler ve teşekkürlerle maddi ve manevi yardımlar yapılacagı ve siparişler verilecegi
  Hava Kuvvetleri'nden tahriren ve şifahen bildirildi. Şimdiye kadar asarı fiiliyesi
  görülemedi. Bu babtaki emirlerin ve takdirnamelerin suretleri ektedir. Hava Kuvvetleri'nin
  bir çok yüksek tayyare mühendislerinden mürekkep teknik komisyonu tarafından ilk Türk tipi
  olarak belirttiğim bu tayyareye ait sandıklar dolusu yüzlerce aerodinamik ve statik
  resimleri ve hesapları mezkur komisyonca aylarca tetkik ve performans tecrübeleri yapılarak
  mükemmel, normal mektep tayyaresi olduğundan Hava Kurumu'na teblig ve uçuş müsaadesini verdigi halde Türk Kuşu, memlekette yegane salahiyettir bu fen komisyonun kararını dinlemeyerek tayyareleri kabulden imtina etmekte ve kaza hadisesi yüzünden vukua gelen teahhuru nazari itibara almayarak tayyare1eri almamakta ısrar ve teminat mektubu muhteviyatı olan 14,000 liranın, zapt ve avans verdikleri 40,000 lirayı istirdat etmişlerdir.

  devami ikinci entryde...
  3 ... mulayim
 6. 6.
  devamı:

  "30 sene erken gelmişim"

  işçilerim ve fabrika personelleri işsiz kalmıştır. Esasen şimdiye kadar tam ve kamil bir
  mesaj sahası da bulamamışlardır. Bu müessese memleket müdafaası için faydalı bulunu yorsa,
  derhal sipariş verilerek yaşatılmasının temini ricasını havi Mareşal Hazretleri'ne çekilen
  ve şimdiye kadar cevabı alınamayan telgraf sureti ilişiktedir. Bu ugurda şimdiye kadar
  harcanan 1,5 milyon lira ile hoş karakterim buna müsait degil ya-farzı muhal 15-20 adet han,
  apartman yaptım, senede 150-200 bin lira kira alarak istedigim yerde gezer, tozardım.
  Hülasa, Türk'e ecdadından miras ve dünyaya numuneyi imtisal olmuş olan sipahiligin,
  süvariligin, serden geçtiligin bugünkü şekli de tayyareciliktir.

  Gece gündüz, kış yaz, yagmur, çamur, kar, bora, fırtına manialarını bertaraf edecek, vatanın
  her bucagında şimdilik en az 60-70 yerinde modern uçuş meydanları ve yanıbaşında tamir
  atölyeleri, hangadarı, müteaddit sınıf ve derecelerde mektepleri ve birkaç yerde tayyare ve
  motor fabrikaları yaparak havacılığımıza yüzlerce, binlerce, onbinlerce,ihtiyat yapıcı,
  uçucu Yaratıcı elemanlar ve vesait yetiştirmek iktidarındayız. .

  Tayyare süradidir. Mütemadiyen de süratleniyor. Havacılık işlerinin bu sürate ayarlanması
  için hepsi aynı rütbede ayrı ayrı noktai nazar taşayan hava komutanlarının başlarına tepeden
  tırnaga, başından sonuna kadar mesuliyeti nefsinde toplayan "üzerine toz kondurulmamış"
  yırtıcı yaratıcı bir şahsiyerin (her memlekette oldugu gibi) bu mühim ve hayati işin başına
  geçirilmesi suretiyle tevsiini ve mahdut çerçeve dahilinde bırakılmamasını, vatanın yegane
  kurtarıcısı siz aziz büyük milli şefimden yalvararak . kemali hürmetle arz ve niyaz ederim."
  Nuri Demirag, birçok kere ismetı inönü'ye buna benzer mektuplarla - başvuruda bulunmuş
  olmasına ragmen olumlu bir cevap alamaz.

  1957 yılında ölümünden kısa bir süre önce kızı Mefkure Azak'a şunları söyler; "30 sene
  erken gelmişim kızım; 30 sene sonra gelseydim, bütün projelerimi yerine getirebilirdim..."
  Düşünüyörum da, Nuri Demirag, uçak sanayiinde destek görse idi, Türkiye ekonomisi,
  globalleşme sürecinin neresinde olurdu?
  7 ... mulayim
 7. 7.
  yaşadığı zamanda, yaptıklarını çoğu insanın hayal dahi edemediği müstesna şahsiyet. herhalde hayallerini gerçekleştirebilmiş olsaydı, şu an hepimizin hayalleri çok daha farklı olurdu. tarihimizde hayırla yad edilmeyi sonuna kadar hakeden, ismini dahi şu güne kadar bilmediğim için beni utandıran insan.
  3 ... citoffig
 8. 8.
  idelojisi kafatascılığa çalar.
  1 -8 ... orloff
 9. 9.
  ideolojisi dogrudan komunizme çalan şahıs.

  kendi ihtiyacımı kendim üreteyim anlayışı içindedir. tırnaklarıyla kazıyarak yer edinmiş, amaçladıklarını başarmıştır.

  verilen siparişlerin sonradan iptali çok manalıdır.
  ismet inönü'nün * ülkeye verdiği en büyük zararlardandır bu adamı hiç etmesi. ulus sözcüğünü hiçe sayıp amerika'nın avrupa'nın kucağına oturtmuşlardır nuri demirağ yok sayılarak.

  ülkemin fezalarında kendi uçaklarımız uçacak demiş ve bunu da gösteri amaçlı dahi olsa yaptmıştır. atatürk'ün iran'a hediye ettiği uçakları hatırlatmıştır.

  demirağ soyadını ün yaptığı uçaklar nedeniyle değil yaptırdığı demir yolları nedeniyle aldığını da eklemek ve ne kadar ileri görüşlü bir adam olduğunu da belirtmek gerek.

  oraya buraya 4-5 şeritli karayolu döşeyip asfaltınız hayırlı olsun diyenleri de kin, nefret ve en güzel beddualarımızla anıyoruz sayesinde.
  3 -1 ... xargn
 10. 10.
  nursuna memecan'ın dedesi.
  2 ... birdamlaumut