1. 1.
    Nurs köyüdür.

    Selam ve lanet ile.
    ... templier