1. 1.
    Kendini savunmaktan aciz ezik nurcuyu dövmektir karşılık veremez çile der deli saide şükreder.
    -1 ... vexillarius rex