1. 1.
    nüfus yoğunluğu'nun diğer adı. yani; nüfus ile bu nüfusun üzerinde ya$adığı toprakların yüzölçümü arasındaki oran. sevimli bir $ey.
    ... ceviz agaci