1. 0.
    Korkutur. Evet.
    ... abi kos arabada ne var