1. 1.
  insanın kendini keşfetmede çıktığı yolda yaşadığı serencam ve tecellilerin kaleme alınıp daha sonra kendisi ya da o düşüncenin taliplerince olması gerektiği formda bestelenmesi ile vücuda gelen ilahiler, insan inancının musiki ile ifade edilebilmesidir.
  Noktanın Sonsuzluğu ismiyle bütünleşen eserlerin dildeki tercümanı olan Lütfi Filiz, tasavvuf hayatını şiirleştirdiği Fani Divanında yer alan doğuşatlarını son derece sade ve kendine has üslubuyla değişik makam ve usullerde ilahi olarak nağmelendirmiştir. Lütfi Filiz ilahileri, Aziz Şenol Filizimzası ile yayınlanan Noktanın sonsuzluğu (ilahiler) albümü için oluşturulan topluluk tarafından seslendirilmektedir.
  1 ... white pages
 2. 2.
  tasavvufun temel kavramlarını derinlemesine açıklayan dört ciltlik bir kaynak kitaptır.lütfi filiz'in yıllar süren kaynama ve sohbetleri,konuşmadaki akıcı üslup korunarak ve dilin anlaşılır olmasına özen gösterilerek derlenmiş bir hazinedir.
  "..kainat bir noktadan ibaret iken kelam bu noktayı uzatıp harfleri,o harflerden kelimeleri yazmıştır.her kelime birer isim,her isme de ayrı bir huy verildiği için dağdağalar çoğalmıştır.eğer insan cümleyi bir noktada toplayabilirse,geriye ne kainat,ne de onun dağdağaları kalır..."
  ... kalliope
 3. 3.
  raziye ile marziyenin birleştiği noktaya "rıza", aşıkla, maşuğun birleştiği noktaya "aşk", fail ile mef' ulün birleştiği noktaya "fiil", amil ile mamülün birleştiği noktayada "amel" adı verilir.[noktanın sonsuzluğu-son cilt]
  3 ... bilgehan
 4. 4.
  her cümlesi bir kitap ağırlığında dolu dolu uluhiyyet ,rububiyyet gibi tevhid mertebelerine dair avamın ve zahir ehlinin kabul etmesinin çok zor olduğu hakikatleri ele alan son derece ağır bir kitap. tasavvufa aşinalık da yeterli değil kitabın künhüne varabilmek için. ancak intisablı olup da bir takım merhalelerin varlığını kabul ettiyseniz belki. şuna benziyor amerika diye bir kıtanın olduğuna inanmayanlarla dolu kişilerin yaşadığı beldeye amerika'yı baştan aşağı gezmiş bilen bir adamın mektubu gelmiş. mektupta amerika var demekle kalmayıp,size oradaki dağları,akarsuları,hayvanları anlatıyor. siz ise sadece diğerlerinden evet amerika diye bir ülke var kabul ediyorum noktasında ayrılıyorsunuz. bununla beraber anlatılan şeylerin çoğunu görmemişsiniz ,ancak akıl yürütme yoluyla tasavvur ederek mektubu anlamaya çalışıyorsunuz ve bu böyle dört cilt sürüyor.
  1 ... zanli temiz