1. 1.
    müslimaaan halkı gavurluğa sevkeden biri olmasıdır.
    1 -1 ... erectov