1. 1.
  5237 sayılı tck. madde 142'de düzenlenmiştir.
  buna göre;

  (1) Hırsızlık suçunun;

  a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

  b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

  c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

  d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

  e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

  f) Elektrik enerjisi hakkında,

  işlenmesi halinde,* iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  (2) Suçun;

  a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

  b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

  c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

  d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle,

  e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

  f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

  g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında,

  işlenmesi halinde, * üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. * Suçun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza 1/3 oranında kadar artırılır.

  (3) Suçun, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, * onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

  (4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet aranmaz.
  3 ... ditty