1. 1.
    Henüz detaylı inceleme fırsatım olmamakla beraber. Go, Rust, D gibi dillerden daha hızlı compile ve run olduğunu söyleyen programming language.

    https://nim-lang.org/
    ... bugfix