1. 1.
    yeni gerçekçiliğin yanı sıra feminist sanatın da başında gelen kadın sanatçılardandır. sevgi , bereket ve analığı simgeleyen 'nanalar' sergisiyle oldukça ün kazanmış ve feminist sanatta haklı bir yere oturmuştur. heykelleri , resimleri oldukça renkli ve tematiktir. bana özellikle 'half woman, half angel' adlı resminde hem boya kullanımı hem figür yerleştimesinde matisse'i çağrıştırıyor. long live lovegörülmesi gereken güzel resimlerindendir.
    ... chantal