1. .
    bir nick altı yazar çeşidi. hatun yazarlarının nick altlarında yaşarlar. nefes alıp vermek ilk ve son kıstaslarıdır.
    2 ... grb 050904