1. 1.
    bir ölçü biriminin dereceleri ya da sayısal değerleri olan yaş, boy, para, ağırlık vb. değişkenlere nicel değişken denir.
    ... unique270