1. 1.
    ürkmüş bir kızcağızdır. hayvan hayvan şey yapmayın.
    1 ... kan tutan kasap