1. 1.
    ikiyüzlü kemalistleri gördükçe söylediğim söz öbeği.

    siz bu ideolojiyi değiştirmedikçe Reisimiz sizi daha çok ezer.

    ağlayın..

    çok yaşa uzun adam. evet.
    -1 ... dedeninkeli