1. 1.
    mum alevine pervane gece kelebeği misali.. Mevlevi dergahında olan biten bi şey.
    ... judas
  2. 2.
    ney nameleriyle aşk i niyaz eylemek
    1 ... masklavi