1. 1.
    kardesi tarafından karikatürlere konu edilen zavallı insan.
    ... kangaroo