bugün

ruhsal sikintidan dogan belirtilerin ozelligine gore tanimlanan bu bozukluklar kisiyi,sosyal yasami bozacak derecede rahatsiz etmeye basladiginda patolojik nitelik kazanir.
Nevrozlar nadiren hastanede tedavi görmeyi gerektirir. Buna karşılık insan yaşamı üzerinde bozucu etkileri vardır.Normal ve nevrotik kişilik arasında kesin bir ayrım çizgisi yoktur. Çoğumuzda nevrotik eğilimler olabilir. En basit deyimi ile sinirlilik hali olarak tanımlayabileceğimiz nevrozlar, sürekli bozukluklardan çok yüzeysel psikolojik ve işlevsel belirtiler gösteren durumlardır. Nevrotik davranışların kökeninde kaygı yatar. Hatta nevrotik tepkilerin çoğuna davranış bozuklukları da denir. Kişide kaygı genellikle kuruntu, korku, huzursuzluk durumu olarak belirlenir. Nevrotik insanların çoğu kaygılarının farkındadırlar. Bazı durumlarda kaygı öyle şiddetlenir ki dışarıdaki bir kişi tarafından gözlemlenebilir. Kaygıyla başa çıkmada kişilerin kullandığı savunma mekanizmaları vardır. Bu mekanizmalar ya kaygıyı bastırmakta başarısızdırlar ya da abartılmış biçimde kullanılmaları anormal davranışa neden olur.
Nevrotik bozuklukların özellikleri: Nevrotik bozuklukların temelinde endişe yatar. Psikolog Karen Horney, nevrotik bireylerin özelliklerini şu şekilde tanımlıyor:

*Aşırı şefkat isterler ve diğer kişilere bağımlıdırlar
*Güvensizlik duyarlar
*Plan yapamazlar
*Saldırgan ve düşmanca tutum içindedirler:
*Anormal seks davranışları.

NEVROZ ÇEŞiTLERi

Dört çeşit nevroz vardır.

* Kaygı bozuklukları (Anxiety Disorder)
* Somatoform Bozukluklar (Somatoform Disorder)
* Dissosiatif Bozukluklar (Dissosiatif Disorder)
* Duygusal Bozukluklar (Mood Disorder)

Kaygı Bozuklukları (Anxiety Disorder):Daha öncede gördüğümüz gibi kaygı bazı durumlarda o denli şiddetlidir ki dışarıdan herhangi bir kişi tarafından gözlemlenebilir. Normalde kaygı dıştan çok belirgin olmayabilir, ancak kişi kaygıyı hisseder. Bazı nevrotik bireyler dengeli bir kaygı ve gerginlik hali yaşarlar. Bireydeki bu iç çatışma çoğu zaman kaygı patlamasına neden olur. Bu kaygı çoğu zaman terleme, kalp çarpıntısı, nefes alma zorlukları ve ishalle beraber gelir. Kaygı bozuklukları içinde, obsesif-kompulsif bozukluklar, saplantılar ve fobiler sayılabilir.

-Obsesif-Kompulsif bozukluklar`: Obsesyon kişinin düşünce alanına sık sık giren bir düşüncedir. Kompulsif ise, o bireyin davranışlarında görülen bir bozukluktur. Birey bazı davranışları tekrar etmede kendini zorunlu hisseder. Örneğin bir kişi, birkaç dakikada bir ellerini yıkayabilir, biri çıktığı tüm basamakları saymak zorundadır. Bazı kişiler ise daha genel anlamda kompulsif özellikler gösterirler. Örneğin düzensizlik belirsizliğe hoşgörüleri yoktur. Düşüncede, giyimde ve işte sürekli düzenlilik içindedirler. Obsesif-Kompulsif davranışta mantığa bürünme sıklıkla kullanılan bir diğer savunma mekanizmasıdır.
-Saplantı: Tekrar edilen bir çeşit geleneğe bağlı fakat mantıksal bir tarafı olmayan davranış.
Karen Horney 'Nevrozlar insan ilişkilerindeki bozukluklardan kaynaklanır,' der.
Ancak, Horney burada yalnızca dış nesnelerle bilinç düzeyindeki ilişkileri kastetmektedir. Bebeklik dönemindeki kötü dışsal ilişkiler daha az açık bir tehlikeye, yani geri çekilme ve bir iç dünyada, içselleştirilmiş ruhsal nesnelerden, kötü nesnelerden ve 'kötü nesne durumlarından' oluşan bastırılmış bir dünyada yaşamayı sürdürme girişimine yol açar. Bütün bunlarda yeni olan, Melanie Klein ve Fairbairn'in daha ayrıntılı olarak geliştirdikleri içsel nesneler kuramı ve Fairbairn'in içgüdüsel itkilere değil, nesne ilişkilerine birincil önem tanımasıdır. Libidinal dürtünün gerçek ereği nesnedir. Hazları değil, kişileri ararız. itkiler ruhsal varlıklar değil,
benin nesnelere verdiği tepkilerdir.*
insanların kaygılarını belli etme saplantı halıne getime diye basit tanımlayabileceğimiz psikiyatrik davranış bozukluğudur. daha önce denildiği gibi birçok insanda nevrotik eğilimler mevuttur. bunlar temizlik hastalığı, hastalık hastalığ, simetri hastalığı, gibi ciddi sorunlar olabileceği gibi çizgilere basmadan yürümeme devamlı sağdan merdiven çıkma gibi takıntılarda olabilirler.
hafif ruh hastalığı şeklinde kişinin çevresiyle uyumunu zorlaştıran ama hayattan tamamen koparmayan hastalık çeşidi.bu hastalığa sahip kişilerin irade gücü zayıf olup verdiği kararları uygulamakta güçlük çeker.uyum bozuklukları gösterip zaman zaman cevresinden kopar hale gelir.sorunlara gerçekçi çözümler getirmekte zorlanan bu kişilerin organik bir nedene dayanmayan hastalıklar belirti gösterir.