1. 1.
    'Ah, bir elif çekti yine sîneme cânan bu gece
    Pek sarıldı bana ol serv-i hırâmân bu gece
    Ayın ondördü gibi dün gece mecliste idi
    Kande akşamlayacak ol meh-î tabân bu gece.'
    2 ... canabar