1. 1.
    osmanlı'da 19. yy ve 20. yy'da kısa bir süre gündem olmuş, en önemli temsilcileri yakup kadri ve yahya kemal olan düşün dünyası eksenli akım. ömer seyfettin, cenap şehabbettin gibi osmanlı entelijansiyasının kuvvetli isimlerince tenkit edilmiş olup, kurtuluş savaşı ile birlikte en büyük iki destekçisinden biri olan yahya kemal'i de kaybetmiştir. memleket düşün dünyasına önemli bir etkisi olduğu ise reddedilememelidir. allah taş yaparç
    ... john yossarian