1. .
    mayıs ayında başbakanın nevşehir mitinginde vali beyin şehirdeki resmi kurumlara gönderdiği duyuruda resmi araçların şoförleriyle istenmesi ve bölge trafik müdürlüğünde resmi plakaların çıkarılıp yerine özel plakalar takılması suretiyle başbakanın hizmetine sunulması durumudur..
    ... presidente