1. 1.
    söz dinleyen demek. gazellerimde sevdiceği, söz dinleyen bir kedi yavrusuna benzetmiştim. (bkz: kıtta)
    ... eski resimlerdeki insanlar