nerenin soğuğu daha pis sorunsalı başlığına bugün entry girilmemiş.