Advertisement

  1. 1.
    neo önekiyle * anlamı gelişmiş futurizm anlayışı. futurist manifestoya göre geçmiş tamamen silinir, olaylara saldırgan bir gözle bakılır ve kavgaya ve savaşa dair değerler yüceltilir, anarşi ön plandadır. en çok tiyatro alanında etkileri görülen bir anlayıştır.
    1 ... impayatoy