1. 1.
    nefsini açlıkla terbiye edeceğini sanan tiptir.

    halbuki allah'ın ilahi mevhibeleri nefsi aç bırakmaya münhasır değildir. her yeyip içen bir insan, yemeği azaltarak aç kalandan daha üstün olabilir.
    -1 ... search and rescue