1. 1.
    kendimize sormamız gereken durumdur. ben güncel bilgileri takip edip bu konularda tartışabilirim gayesiyle bu işe soyunmuştum.
    ... bim hayrani burjuva