1. 1.
  Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır.

  "Son devrin din mazlumları" kitabında, şeriatçı k*rtçü ayaklanmaları (hatta salt k*rtçü isyanları bile) desteklemiş, onları bastıran kemalist devrim hükümetini katliamcılıkla/soykırımcılıkla suçlamıştır. Dolayısıyla şeriatçının ve k*rtçünün önde gidenidir.

  Amerikancıdır.Amerikancılığını kendi ağzından ifade ettiği sözleri mevcuttur. Amerikancı oluşuyla deli Said-i Nursinin ve dolayısıyla Nakşibendi tarikatına mensup olmasıyla yakından ilgilidir.

  şeriatçı necip fazıl demiş ki:

  "Amerikan politikasını korumakla mükellefiz... Amerikan siyasetini tutmak
  biricik yol... Amerika'dan nazlı bir sevgili muamelesi görmek biricik dikkatimiz
  olmalı. Yoksa bir Amerikan bahriyelisinin iki yana açık bacakları arasında
  mütalaa ettiği kadından ileri geçemeyiz. Dış siyasetimizde Amerikan siyaseti ve iç bünyemizde Amerikanizm politikasını kendimize tecezzi etmez (birbirinden ayrılmaz) bir siyaset vahidine (tekliğine) göre ayarlamakta büyük ve her işe hakim bir mana gizlidir."

  3) Kemalist Devrime baştan aşağı karşı çıkmış, Atatürk'e gizli ve açık hakaretlerde başı çekmiş bir hayasızdır:

  Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;
  Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!
  Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;
  Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?
  Ah! küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;
  Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap!
  -N.F.K. (1947).
  ... bay efendi