1. 1.
    suphesiz ki cehapeliler icin ibret barindiran bir sorunsaldir.
    1 -1 ... erectof