1. 1.
    Medet'in ne istedigi sorunsalidir. Dinlenip cozumlenmesi gerekmektedir.
    3 ... sanfransiscodaki boynuzlu