1. 1.
    william shirer'in nazi imparatorlugu dogus-yukselis-cokus serisinin ilk kitabıdır.william shirer,kitapta destekledigi her goru$u/savı belgeleriyle okuyucuya sunar.ve akabinde okuyucuya kendi du$uncesiyle karar verme olanagı tanır..
    nazi imparatorlugu'nun kurulu$u ile yukseli$i arasındaki evre çok ustaca ele alınmı$tır.
    ... mrtince