1. 1.
  her gamalı haç gördüğü figürü "nazi" diye yaftalayanların bilmesi gereken gerçek.

  gamalı haç(svastika) dediğimiz sembol pek çok kültürde varolan bir tamgadır.
  bu tamga oğuz boylarından avşarlar tarafından da kullanılır.
  nazi gamalı haçının avşar gök çıkrığı olması

  bu tamganın adı "gök çıkrığı"dır. (çarkıfelek, çark ve çıkrık olarak da adlandırılır) gökyüzünün ve evrenin döngüsünü ifade eder.
  Avşar Boy'u Tamgası, 4 mevsim ve dört yön ile bağlantılı bir ikonografidir.
  Halk Takvimine göre, Büyük Ayı Takımyıldızının kuyruğu doğuyu gösterdiğinde bahar, güneyi gösterdiğinde yaz, batıyı gösterdiğinde sonbahar ve kuyruk kuzeyi gösterdiğinde ise kışın geleceği anlaşılırdı.

  bu tamga günümüzde hala türkmenler tarafından kullanılmaktadır.
  işte bir türkmen kadınının giysisindeki gök çıkrığı;
  nazi gamalı haçının avşar gök çıkrığı olması
  20 ... tengir budun
 2. 2.
  Tom hanksin oynadığı bir filmde anlattığına benzer durum.
  20 tane memeli kadın figürünün bereketi temsil etmesi gibi ortak anlamı olan simgeler olduğu gibi farklı kültürlerde farklı anlamlara gelen simgeler de bulunmakta.
  Kuyruklu yıldızlar ortaya çıktığında gerçekleşmiş olaylara istinaden yıldıza anlam yüklenmesi gibi birşey bu.
  1 ... dalya rock yazar
 3. 3.
  Bir avşar olarak, hayretlere düştüğüm gerçek. Ulan nazi miyiz biz şimdi? *
  1 -1 ... lennonmccartney
 4. 4.
  Gamalı haç aslen bundan da çok uzun zaman önce Anadolu'da ve mora yarımadasında kullanılmaktaydı. Hatta birçok mitte yer alır bu. Kimileri 4 mevsime işaret ettiğini, kimileri güneşin hareketini, kimleri ayın hallerini imlediğini düşünerek bu sembolü kullanmıştır. Fenikelilerde, mısır'da, kuzey Avrupa'da Avşar'dan çok çok daha önce kullanılmaktaydı bu simge. ilk başlarda takvimsi bir anlamı olsa da sonraları ilahi, siyasi, örgütsel simge olarak kullanıldı; düzeni, iyiliği, 4 erdemle hükmü imledi. Hatta bir dönem 4 element görüşünü simgeledi ve birtakım tapınaklara kazındı.

  Gamalı haç nazilere geldiğinde Hitler bunu sanskritçedeki haliyle kullandı. Bu halinde anlamı "saf iyi" idi ve Alman ari ırkını bu "saf" iyi, güç üzerinden bu simgeyle ifade etmek istedi.

  Gamalı haça benzer bir motifi sümerlerde görmek bile mümkün. Şekil müsait olduğu gibi ilgi çekici de. Bir millete, inanışa, görüşe yıkmak doğru olmaz.
  2 ... lird mircis imirilist pirimsis
 5. 5.
  Svatiska evrensel bir semboldür


  Hint,çin,tibet,iran,trak,kızılderili,yahudi,türk,japon,kelt her kesimin kullandığı bir sembol bu yüzden türklerde de vardır tabi.


  nazi gamalı haçının avşar gök çıkrığı olması
  nazi gamalı haçının avşar gök çıkrığı olması
  3 ... ismail gaspirali