1. 1.
    yahudi ve çingene olmamak kaydıyla dünyanın en şanslı insanı olmaktır. nazi almanyasının bilim insanlarına verdiği imkanlar bugün bile verilmiyor.
    ... dendrobatidae