1. 1.
    Tatlı su kemalisti solcuların inkar ettiği gerçektir. Kendisi şiirinde ulu önderimize burjuva kemal demiştir. Ayrıca atatürk döneminde bu görüşlerinden dolayı hapis yatmıştır.
    ... has kemalist