1. 1.
    taşıyanın bir ücret karşılığında eşyayı bakım ve muhafazası altına almak suretiyle, bir gemi ile deniz yolu üzerinden, bir yerden başka bir yere taşıma taahhüdünde bulunduğu sözleşmeye denir. vallaha.
    4 ... limanla kavgali isyankar kaptan