1. 1.
    insanların ilk kez yerleşik hayata geçişini oluşturan kültür. Yaklaşık 15 ila13 bin yıl öncesini kapsamaktadır. Keçi, koyun bu dönemde devşirilmiş ve evcilleştirilmilştir. Köy tipi klan yapılanması ile ortadoğu için belki de teist din akımlarının başlangıç noktası olmuştur. Zira jeoloji ve arkeoloji kazıları bu yaklaşımı olumlamakta.
    1 ... onickihavari