1. 1.
    reisimizin gecengun yaptigi selam hareketinin ingilisçesi.
    ... erectof