1. 1.
  Cansız varlıklar veya nesneleri konu alan resim çalışması.
  #192566 :)
 2. 2.
  meyve, çiçek, yiyecek, ölü hayvan gibi nesneler veya cansız varlıkları konu alan resim
  #622574 :)
 3. 3.
  hareketsiz durgun doğa anlamına gelmektedir. hareketsiz yani dalından koparılmış meyva, bazı günlük eşyalar ölü hayvanların resimlerine de natürmort denir.
  #1352474 :)
 4. 4.
  Fransızca; Nature morte , "ölü doğa" anlamına gelen tanımlamadan Türkçe'ye geçmiştir. Bu terim sanat alanında 17. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. Manzara ve portre resimlerinin dışında, çeşitli nesnelerin bir araya getirilerek bir kompozisyon oluşturmasıyla ortaya çıkan resim türüdür.
  #1823961 :)
 5. 5.
  çiçek, meyva vs gibi doğal ve hareketsiz varlıkları betimleyen resimsel yapıt. mö 4. yüzyılda yunanistan'da bu tür resimlerin yapıldığı ve daha sonraları romalılar'ınbunları örnek aldıkları bilinir. örneğin; pompei'deki duvar resimlerinde natürmort sayılabilecek ürünlere rastlanmıştır. ortaçağ da natürmort hiç görülmez. gerçek natürmort ancak rönesans döneminin hollanda sında ortaya çıkar. dinsel reform sonucunda, kilise sanat yapıtlarının müşterisi olarak ağırlığını kaybedince, onun boşluğunu özel sanatlar meraklıları ve satıcılar doldurur. natürmort un bağımsız bir resim türü olarak belirişi büyük ölçüde bu gelişmeden ötürüdür. 17. yüzyıldan sonra avrupa resim sanatının en yaygın türü haline gelmiştir. modern sanat ta çok seyrek rastlanır, türkçede natürmort karşılığında "ölüdoğa" sözcüğü de kullanılmaktadır.
  #3239799 :)
 6. 6.
  bitki,meyva gibi doğal ve hareketsiz nesneleri konu alan tasvir.
  #3239893 :)
 7. 7.
  adı üstünde ayol; mort işte. morto olabilecek her şey.
  #10791208 :)
 8. 8.
  zaman mefhumuna bu resim çalışmalarında bir haller olduğundan mıdır nedir? kapak olduğu kitaba pek yakışırlar, klasik eser muamelesi gördürebilirler.
  #16214529 :)
 9. 9.
  ölüdoğa.
  #16402925 :)
 10. 10.
  17. yüzyılda Hollandalı ressamların cansız nesne ve varlıkları yansıtmak için kullandıkları bir isimdir. Ancak ressamlar, tek bir nesne ile değil, nesnelerden oluşan bir kompozisyon oluşturmakla eserlerini meydana getirirler.
  Van Eyck 'natürmort' sanatının ustası kabul edilir. Tabloları ışıkla yüklü ünlü ressam Vincent Van Gogh'un, 'Ay Çiçekleri' tablosu da 'natürmort'un en güzel örneğini oluşturur.
  #17587543 :)
 11. 11.
  türkçede ölü doğa, fransızcada nature morte olarak bilinir. yıllarca, tabak içerisine konulmuş; elma, armut, muz ve çeşitli meyvelerden oluşan karışık meyve tabağını çizme tekniği olarak bildiğim, aslında çok farklı objeler ve kompozisyonlarla olağan üstü tabloların oluşturulabileceğini öğrendiğim bir tekniktir.

  Vincent Willem van Gogh'un 125 yıl önce yaptığı 'ay çiçekleri' tablosu da şu şekildedir:

  #18141240 :)
 12. 12.
  Manzara ve portre resimlerinin dışında, çeşitli nesnelerin bir araya getirilerek bir kompozisyon oluşturmasıyla ortaya çıkan resim türüdür.
  #22758068 :)
 13. 13.
  Her çeşit cansız nesneyi, gündelik yaşamda kullanılan kap kacak ve araçları, özellikle de çiçek, meyve ve ölü olarak gösterilmiş hayvanları konu alan resim.

  Batılı resim kavramlarının ilk kez askeri okullarda öğretilmesi, Türkiye'de de bu türü kısa sürede popüler yapmıştır.
  Asker kökenli ressamlardan Süleyman seyyid Türk resminde natürmort konulu resimleriyle tanınan ilk ressam diyebiliriz. Özellikle soyulmuş portakal dilimlerini, kavun ve incirleri ya da şebboy, lale ve sümbül gibi çiçekleri vazo içindeki görünümleriyle yansıtan resimler yapmıştır.  ayrıca Osmanlı müzehhiblerinden Ahmet ataullah ve Üsküdarlı ali gibi çiçek ressamı olarak ün yapmış kişilerin varlığı bu dalda örnek olarak sayılabilir.
  #34383621 :)