1. 1.
    narsist sömürü uyguladığı kızlara değer vermediğini bilen fakat bir taraftan ganimet toplayan. içinden (bkz: ama bu kadarı da yapılmaz) diyen ve bunu narsiste asla belli etmeyecek kişi.
    ... tulippaa