1. 1.
    Güvenilmeyecek kimselerden yardım istemek zorunda bırakmak. evet.
    ... nevilevile
  2. 2.
    Bir nevi kalleşliktir.
    ... ilgisiz ve sorumsuz insan