1. 1.
  Allâhümme bârik-
  Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ ibrahime ve alâ âli ibrahim. inneke hamidün mecîd.

  kunut(vitir namazlarında)
  Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
  Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

  Allâhümme salli -
  Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrahime ve alâ âli ibrahim. inneke hamidün mecîd

  rabbenâ âtina-
  rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

  Rabbenâğfirlî -
  Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.

  sübhaneke-
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük -ve celle senâük (cenazelerde bu kısım söylenir)- ve lâ ilâhe ğayrük.

  bazı yerler kaynak;http://www.islamiyet.gen.tr/namaz_dualari/
  3 ... smalio
 2. 2.
  neden namaz esnasında dua okuruz? sûreleri okumak dururken yani. bunun kaynağı nedir?

  namaz esnasında okunan dualardır. başlarken subhaneke, bitirirken rabbena okunur.
  ... atabaka