1. 1.
    Düşüncesinde direnmek.
    ... nevilevile